Opis podjetja Hiplex d.o.o.

Družinsko podjetje Hiplex d.o.o. je leta 1992 ustanovil Bojan Filipič. Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas. Bogate izkušnje, potrebne za obvladovanje poslovnega procesa in vodenje proizvodnje si je pridobil od očeta, ki je kot samostojni podjetnik posloval med leti 1973-1992.

Danes proizvaja podjetje predvsem tehnično visoko zahtevne izdelke velikih serij za domače in tuje naročnike. Hkrati se obvladuje tudi proizvodnja malih serij in prototipnih izdelkov za občasne ali enkratne naročnike.

Širok proizvodni program zahteva nenehne investicije v razvoj in v visokotehnološko opremo.

V proizvodnji trenutno obratuje 30 modernih strojev za brizganje plastike, podjetje pa zaposluje 36 delavcev.

Sedež podjetja se je leta 2007 preselil na nov naslov v industrijski coni Todraž. Stalen razvoj in povečevanje obsega dela nas je prisililo tudi v razširitev proizvodnih prostorov. V letu 2007 se je vsa proizvodnja preselila v nove proizvodne prostore v industrijski coni Todraž pri Gorenji vasi. Prednosti v novo nastajajoči industrijski coni Gorenja vas, so v lažji dostopnosti, hitri transportni povezavi med centri, velika proizvodna hala, regalno skladišče, poslovni prostori in nenazadnje nižji proizvodni stroški zaradi opustitve najetih prostorov.

S pomočjo novih proizvodnih prostorov bo omogočeno investiranje v razvoj izdelkov z izboljšanimi tehnološkimi rešitvami, prijaznimi do okolja. Na ta način se bo skrajšal odzivni čas podjetja ter povečala kapaciteta proizvodnje.

Kvaliteta izdelanih produktov bo večja, možna bo tudi proizvodnja večjih izdelkov za belo tehniko, ki jih na obstoječih strojih ni bilo mogoče izdelovati. Pridobivanje novih kupcev bo olajšala tudi fleksibilnost, saj bo število zaposlenih večje in pa dokončna uvedba ISO standarda 9001/2015.

Ciljni trgi, promocija izdelkov in strategija določanja cen

Poleg kupcev iz slovenskega tržišča kateri oskrbujejo kupce na zahtevnih evropskih trgih to počnemo tudi sami saj se že približujemo realizaciji skoraj 50% v tujini. Še naprej nam bodo cilj kupci v Sloveniji in Evropi, kateri potrebujejo visoko tehnično zahtevne izdelke kakor tudi potencialni kupci iz ostalih držav.

Najpomembnejša promocija naših proizvodov je preko zadovoljnih kupcev in preko spletne strani.

Zavedamo se da nismo brez konkurence zato je še toliko bolj pomembno, da določimo konkurenčne cene. Cene določimo na podlagi dejanskih stroškov, da dosežemo pokritje in zadosten dobiček za financiranje razvoja našega podjetja, zagotovimo potrebna sredstva za doseganje drugih ciljev podjetja ter da smo pri kupcih še vedno konkurenčni napram konkurenci.

Cilji podjetja

Cilj podjetja je utrditi položaj pri slovenskih in pri tujih naročnikih (svetovno znani izdelovalci strojev za belo tehniko in elektroindustrijo) predvsem z kvalitetnimi dobavami sestavnih delov – polizdelkov katere naročniki rabijo za vgradnjo v svoje izdelke. Dolgoročna vizija podjetja je da v Sloveniji in na evropskih trgih postane prepoznavno kot inovativno in spoštovano podjetje. Vizijo bomo poskušali doseči s strategijo, ki temelji na osredotočenosti na povečevanju konkurenčne sposobnosti naročnikov na osnovi stalnega in inovativnega izboljševanja poslovnih procesov.

V podjetju smo si zastavili tudi nekaj spodbudnih ciljev: - med naročniki imeti pet velikih in 10 srednjih podjetij - 50 % prihodkov podjetja doseči na tujih trgih - doseči 10% rast prihodkov na leto - v naslednjih letih posodobiti delovno okolje in pridobiti certifikat po standardu ISO 14000 - doseči poslovno odličnost.

Vse pravice pridržane. Hiplex d.o.o. © 2021