Brizganje plastike in predelava plastičnih mas

Glavna dejavnost podjetja je predelava in brizganje izdelkov iz plastičnih mas. Podjetje proizvaja predvsem tehnično visoko zahtevne izdelke velikih serij za znane naročnike na tujem in domačem trgu. Obenem obvladuje tudi proizvodnjo malih serij ali celo prototipnih izdelkov za občasne ali enkratne naročnike.

Proizvodni program se skozi leta nenehno širi, danes pa ga v grobem lahko delimo na naslednja področja:Proizvodni stroji

  • Elektroindustrija
  • Bela tehnika
  • Avtomobilska industrija
  • Medicina
  • Klimatska tehnika
  • Razvedrilo, igrače
  • Pisarniški izdelki
  • Lesna industrija

Širok proizvodni program zahteva nenehne investicije v razvoj in v visokotehnološko opremo. V proizvodnji trenutno obratuje 30 modernih strojev za brizganje plastike, podjetje pa zaposluje 36 delavcev. Stalen razvoj in povečevanje obsega dela nas je prisililo v razširitev proizvodnih prostorov. V letu 2007 se je vsa proizvodnja preselila v nove proizvodne prostore v industrijski coni Todraž pri Gorenji vasi.

Prednosti v novo nastajajoči industrijski coni Gorenja vas, so v lažji dostopnosti, hitri transportni povezavi med centri, velika proizvodna hala, regalno skladišče, poslovni prostori in nenazadnje nižji proizvodni stroški zaradi opustitve najetih prostorov. S pomočjo novih prizvodnjih prostorov bo omogočeno investiranje v razvoj izdelkov z izboljšanimi tehnološkimi rešitvami, prijaznimi do okolja. Na ta način se bo skrajšal odzivni čas podjetja ter povečala kapaciteta proizvodnje. Kvaliteta izdelanih produktov bo večja, možna bo tudi proizvodnja večjih izdelkov za belo tehniko, ki jih na obstoječih strojih ni bilo mogoče izdelovati. Pridobivanje novih kupcev bo olajšala tudi fleksibilnost, saj bo število zaposlenih večje in pa dokončna uvedba ISO standarda 9001/2015 .

Vse pravice pridržane. Hiplex d.o.o. © 2021